skip to Main Content

Vad innebär Auktoriserad egentligen? Vad står begreppet för och vad betyder det för mig som kund? 

srfkonsulterna logo auktoriserad redovisningskonsult lönekonsultSrf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Det är hos SRF en konsult ansöker om att bli auktoriserad redovisningskonsult eller lönekonsult. Uppfyller konsulten kraven utfärdas auktorisationen.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som ger trygghet för kunderna och skapar ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster för svenskt näringsliv.

Konsulten genomgår sedan kontinuerligt kvalitetskontroller som genomförs av SRF Konsulterna för att säkerställa en god redovisningskvalitet, och detsamma gäller lönearbetet. Då kontrolleras också att byrån följer godkända arbetsrutiner, inklusive i kunduppdragen.

Auktoriserad Redovisningskonsult

En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och flera års erfarenhet i yrket. Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och fortbildning – det skapar en trygghet för företagen som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult eftersom de vet att de får en seriös samarbetspartner som löpande uppdaterar sina kunskaper.

Auktoriserad Lönekonsult

En Auktoriserad Lönekonsult har validerad kompetens inom lön och flera års praktisk erfarenhet i yrket. Förbundets tillsyn och krav på bland annat fortbildning kvalitetssäkrar lönehantering för såväl arbetsgivare som anställd.

REKO och SALK

Redovisningskonsulter och lönekonsulter auktoriserade av SRF arbetar utifrån SRF:s riksstandarder. Inom redovisning heter standarden REKO och för lönearbetet heter den SALK. Standarderna innehåller arbetsrutiner som är ett kvalitetskvitto för dig som kund.

SRF konsulterna har omkring 6 000 medlemmar, varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår fler än 350 000 svenska och utländska företag. SRF Konsulterna grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. SRF bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Att en konsult är auktoriserad hos SRF Konsulterna innebär alltså en kvalitetstämpel för kunden, en garanti att er redovisning och lönehantering utförs på bästa sätt.

 

Back To Top